کلیدواژه‌ها = بیماری ریزومانیا
تعداد مقالات: 1
1. شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-156

سیدباقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ پرویز مهدیخانی؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانی؛ علیرضا قائمی؛ محسن بذرافشان؛ کیوان فتوحی؛ سعید دارابی؛ فرشید مطلوبی؛ سعید واحدی؛ رحیم محمدیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ پیمان نوروزی؛ سعید صادق‎زاده حمایتی؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی