نویسنده = سعید واحدی
تعداد مقالات: 3
1. شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-156

سیدباقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ پرویز مهدیخانی؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانی؛ علیرضا قائمی؛ محسن بذرافشان؛ کیوان فتوحی؛ سعید دارابی؛ فرشید مطلوبی؛ سعید واحدی؛ رحیم محمدیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ پیمان نوروزی؛ سعید صادق‎زاده حمایتی؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی


2. پایا، اولین رقم چغندرقند متحمل به خشکی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-42

محمدرضا اوراضی‌زاده؛ اباذر رجبی؛ داریوش فتح‌اله طالقانی؛ مسعود احمدی؛ سعید واحدی؛ محسن آقایی‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ محمدعلی چگینی؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ محمد عبدالهیان نوقانی؛ رحیم محمدیان؛ محمدرضا میرزایی؛ حسن ابراهیمی کولائی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا فتحی؛ شهرام خدادادی؛ عباس نوروزی؛ مهرداد رهنمائیان


3. تربت، رقم جدید چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا مناسب کشت در شمال‌شرق کشور

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 299-310

محسن آقایی‌زاده؛ محمد‌رضا اوراضی‌زاده؛ غلامرضا اشرف‪منصوری؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ داریوش فتح‌اله طالقانی؛ سعید واحدی؛ محسن آقایی زاده؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ حسنعلی شهبازی؛ جمشید سلطانی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ فرشید مطلوبی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمود مصباح؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ سید باقر محمودی؛ سعید دارابی؛ اباذر رجبی؛ مهدی حسنی؛ محسن بذر افشان؛ پیمان نوروزی؛ علیرضا قائمی؛ جهانشاه بساطی؛ شهرام خدادادی؛ علی حبیب خدایی؛ محمدرضا فتحی؛ حمید نوشاد؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمد علی چگینی؛ مژده کاکویی نژاد؛ سید مرتضی عرب زاده؛ کیوان فتوحی